GJETT HVILKE YRKER SOM DRIKKER MEST

Alkohol og Ukultur – Vi får den inn med «morsmelka». Foto Pixabay

Ny undersøkelse viser at de yrkene som burde advare om alkoholens skadevirkninger er av de yrkesgruppene som drikker mest. Forskning og Mediebransjen ligger helt på toppen når det gjelder alkoholbruk i …arbeidstiden.

Når det gjelder alkoholinntak utenfor arbeidstiden ligger forskning nest øverst mens mediebransjen skorer høyt, men går noe ned. Undersøkelsen er gjengitt hos Aftenposten, men de nevner ikke ett ord om mediebransjen og hva som er den virkelige nyheten her. Selv kommentarfeltet er stengt, der jeg ventet at dette ble tatt opp.

Dette er de to yrkesgruppene som skulle ha gått i bresjen for å begrense alkoholkonsumet, fortelle om de omfattende skadevirkninger alkoholen har på folk og samfunn, men i stedet har vi fått høre at alkohol er sunt og godt for hjertet. Det finnes et utall antall forskningsrapporter og medieoppslag fra de senere år som skal vise at alkohol har mange fine sider og media flommer over av skjult alkoholreklame og iver over alkoholens positive og lystige sider.

En undersøkelsen fra 2016 fant at over 30 % av arbeidstagerne mente at alkohol bidro til å styrke arbeidsmiljøet og at alkohol spiller en viktig rolle for nettverksbygging.

Alkohol – den nye norske ukulturen?
Alkohol er blitt så populært at politikerne går til valg på utvidede alkohollover og man må kunne ha lov til å spørre om alkohol er den nye norske U-kulturen? I en av påskens store utfarts dager hadde NRK en artikkel hvor de oppfordret til å starte påsken med en gul drink. Nei, det var ingen sunn energidrikk! Det var en Tequila, et stoff som er beryktet i ungdomsmiljøer. – Start påsken med en Tequila… tygg litt på den. Jeg prøvde å finne igjen artikkelen, men den er ute av syne. Kanskje noen tok til vettet?

Alkoholreklame er forbudt i Norge, men man har funnet et utall muligheter for å unngå dette. Det er vel ikke noe emne hovedmediene skriver mer om enn alkohol. Hva er det beste juleølet, den beste sommerpilsen, den beste pappvinen, hvilke alkoholer gjør seg til ribba, utepils-sesongen har begynt, etc.

Så hvis det er viktig å starte påsken med en Tequila, kan man kanskje ane opptakten til kollenfylla?

Norge på toppen av lista i andel av befolkningen som drikker
Forskere er bekymret over at Norge ligger på andreplass i den ferske og verdensomfattende undersøkelsen som omhandler konsumering av alkohol. Nå mener forskere at de vet hvor farlig alkohol egentlig er. Personer med et høyt inntak av alkohol har en femdoblet risiko for kreft, mens moderat inntak dobler risikoen.

Forskerne skriver at rundt 94 % av menn og 91 % av kvinner i Norge drikker alkohol.

Nordmenn er også beryktet for sin alkoholbruk i utlandet. Spør svenskene, danskene, grekerne og spanjolene. Aftenposten skrev i 2005 at nordmenn rundt om i verden er beryktet for sitt dårlige forhold til alkohol. Dengang var det helgefylla, men fem år senere viser en ny undersøkelse at det er blitt trendy for nordmenn å drikke på hverdager, drikkekultur fra Sør-Europa er i ferd med å innta Norge.

Nordmenn er blitt en gjeng rike alkoholikere skrev Elin Ørjasæter to år senere. Hun er sjokkert over drikkepresset vi utsetter hverandre for og beskylder media for å være «totalt ukritisk», en følge av at journalister flest drikker mye selv, sier Ørjasæter. Det bekreftes av professor Bjørg Åse som sier at alkohol er en del av journalistenes yrkeskultur.

Alkoholbruk er forbundet med et bredt spekter av sykdommer og skader.

Litt om alkoholens skadevirkninger
Alkohol er den største årsak til samlivsbrudd, vold, kriminalitet og ulykker. Nesten halvparten av alle personer som dør i branner er påvirket av alkohol. Hver dag er det 14.000 fyllekjørere på norske veier, og fyll øker ulykkesrisikoen med 900 ganger. Statistikkens tale er klar: I 60 – 70 prosent av alle trafikkulykker der sjåføren har skylden er han påvirket av alkohol eller andre rusmidler hvor alkoholrusen er den dominerende.

En kuriositet rundt dette er at kvinner nesten aldri fyllekjører. En undersøkelse viser at kun tre prosent av ruskjørerne på Sunnmøre er kvinner. Det er langt lavere enn landsgjennomsnittet.

WHO sier at Alkohol nå dreper flere enn aids, tuberkulose og vold til sammen. Forskning viser at selv et lavt alkoholforbruk gir økt kreftrisiko. Alkohol er den viktigste årsak til psykisk utviklingshemming. Det er trolig at kvinners økte alkoholbruk kan kobles til stadig økende omfang av barn med ADHD. Flere nyfødte får nemlig skader fordi mor drikker. De vanligste skadene er lese- og skrivevansker, og hyperaktivitet.

Europa på topp i alkoholrelaterte dødsfall
Alkohol skader helsen og tar ved siden av tobakk, mest liv at alle rusgifter. Til sammen dør over tre millioner mennesker hvert år av årsaker knyttet til alkohol. Det går frem av en 476 sider lang rapport som Verdens helseorganisasjon WHO la frem i september i fjor.

En tidligere undersøkelse fra WHO viser at over 600.000 europeere dør av alkohol hvert år, av disse er det 55.000 ungdommer. Totalt sett er antallet alkoholrelaterte dødsfall dobbelt så høyt i Europa sammenlignet med resten av verden.

Les også: Alkoholmisbruk er nå den viktigste dødsårsaken i Finland.

Ungdomsfylla gir dårligere husk
Jevnlig helgefyll blant tenåringer kan skade hjernen, viser ny forskning. Det viser seg også at hjernen ikke er ferdig utviklet før vi er rundt 25 år, altså det vi trenger mest er det vi får på plass sist. Det betyr også at hjernen er under alkoholens negative påvirkning mens den er under utvikling. Det er i frontallappene hjernen styres og administreres med hensyn til planlegging, gjennomføring og kontroll av hvordan vi oppfører oss. – Denne delen av hjernen utvikler seg aller senest og kan medføre at vi gjør en del ulogiske ting.

Og på toppen av dette bøtter man innpå alkohol som er kraftig grensesprengende. Det gjelder i både positiv og negativ forstand. De snille blir snillere og de aggressive mer aggressiv. En undersøkelse foretatt av Sirus (Statens institutt for rusmiddelforskning) i 2011 viser at et flertall av voldstilfellene i de nordiske land er alkoholrelaterte.

Hovedargumentet for alkoholbruk
Alkohol er et lovlig rusmiddel, og de fleste klarer å bruke alkohol på en fornuftig måte. Dette er en setning som går igjen og igjen og mange peker gjerne på hasj og andre ting som mer problematisk for samfunnet, men nyere undersøkelser viser at hasj er mindre skadelig enn alkohol og tobakk. Det argumentet holder ikke lenger. Ei heller påstanden om at de fleste klarer å bruke alkohol på en fornuftig måte. Vi er ikke sterkere enn det svakeste leddet og de som har et alkoholproblem er gjerne også de siste til å innrømme det. Det er ikke lenger slik at litt alkohol er bra for helsen...

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*